Domů‎ > ‎

IT SOUTĚŽ

přidáno: 8. 2. 2016 2:26, autor: Radek Špáta
Máchovka se zapojila do nové IT soutěže, kterou pořádá pro děčínské základní školy DDM Děčín. Primárním cílem soutěže je reagovat na aktuální změny a potřeby ve výuce informační gramotnosti. Jedná se především o praktické řešení komplexních úloh týmy žáků s využitím moderních digitálních technologií. Žáci si vyzkouší reálně uplatnit své osvojené znalosti a dovednosti z informatiky i jiných oborů, které získali ve školním i mimoškolním prostředí. Zaměření soutěže není pouze na teoretické znalosti, ale pokouší se aktivizovat žáky k vlastním originálním postupům při řešení problémových úloh. Žáci si volí vlastní strategie, hledají, ověřují, spojují a kombinují potřebné informace z různých zdrojů, které dokáží prezentovat a obhájit.
V únoru proběhne na Máchovce přípravné kolo, jehož se zúčastní všichni žáci v rámci výuky informatiky od pátých až do devátých ročníků. V tomto kole žáci vyplňují online test. V dubnu proběhne praktické kolo, kterého se zúčastní tým vybraných žáků. V tomto kole bude tým žáků řešit praktický úkol.

Comments