Domů‎ > ‎

Závěrečné práce z VT a jejich obhajoby

přidáno: 24. 6. 2011 10:28, autor: Radek Špáta   [ aktualizováno 27. 6. 2011 23:49 ]

Již desátým rokem vytvářejí žáci a žákyně ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovky), ve třídách s rozšířenou výukou výpočetní techniky a informatiky své závěrečné ročníkové práce. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce.

Na začátku školního roku si žáci volí s vypsaných témat nebo si volí i téma vlastní, které je spojeno se světem IT. Tento rok byla vypsána témata jako např. Současné operační systémy, Tvorba WWW stránek, Současné webové prohlížeče, apod., ale žáci si zvolili i vlastní témata např. z medicínského prostředí to bylo téma Computed Tomography (CT), Sociální sítě, Tunning počítače a ze světa fyziky pak např. aplikaci Phun/Algodoo.

Žáci na této práci pracují samostatně celý školní rok, nejdříve shromažďují informace z různých zdrojů, které postupně zpracovávají za využití IT. Při této práci, jejíž úroveň se v řadě případů podobá „bakalářské prací“, si žáci ověří své osvojené kompetence. Během práce se učí konzultovat, získávat informace nejen z internetu, literatury, ale také z běžné praxe. Práci pak zpracovávají dle zadání ve zvoleném textovém procesoru, používají styly, generují obsah i seznam ilustrací, učí se správně citovat zdroje dle norem, poznámky pod čarou a řadu dalšího.

Ke každé práci je připojena i praktická část, ve které vytvářejí např. video-tutoriály, reportáže, mixuje se hudba či modelují a kreslí různé 3D objekty. Ke každé práci, jejíž minimální rozsah je 25 stran textu (jsou i práce 50 a více stránkové), je vždy přiložena příloha v podobě CD/DVD, na které je uložena tato práce společně s výstupy.

Práci následně hodnotí vyučující výpočetní techniky. V tomto roce to byli Mgr. Radek Špáta a Mgr. Martin Lána, kteří ke každé vypracují odborné hodnocení a následně zadají 3 otázky k obhajobě.

Obhajoba je nedílnou součástí těchto prací. Žáci obdrží otázky a mají pak týden na vytvoření vlastní prezentace, kterou při obhajobě prezentují před porotou a ostatními spolužáky. Tím dokazují, že se orientují v dané oblasti, umí nejen prezentaci vytvořit, ale i odprezentovat a obhájit.

V tomto roce všichni ti, kteří byli hodnoceni ze závěrečné práce a obhajoby maximálně za 2, získali certifikát za absolvování rozšířené výuky Výpočetní techniky a informatiky s vyznamenáním.

V tomto roce to byli: Adéla Kučerová, Jakub Bednář, Tran Quoc Tiep, Martin Korejtko, David Tóth, Kristýna Voláková, Aleš Tulach a Ondřej Příhonský (na fotografii).

Všechny tyto dovednosti a znalosti jim jistě pomohou při jejich dalším studiu na středních školách. Přejeme jim, ať nabyté vědomosti co nejlépe dále zúročí.

Fotografie z obhajob naleznete zde.