Informatika‎ > ‎

O předmětu

Informatika
, jako vyučovací předmět, je vyučována na naší škole v časové dotaci 1 hodina týdně již od prvního stupně ZŠ (4. tř.) a na druhém stupni ZŠ u žáků, kteří si vybrali výukový program "Člověk a jeho svět" nebo program s rozšířenou výukou tělesné výchovy (fotbal, florbal). To tedy znamená 6 let cílené výuky IT.Výuka Informatiky se zaměřuje především na:
  • praktické využití a použití IT v lidském životě a dalším sebevzdělávání
  • osvojení práce s počítačem a nejběžnějšími periferiemi
  • základní orientace v aktuálních OS
  • orientace v základním a dnes využívaném softwaru, jeho správná volba a použití pro konkrétní činnosti
  • využívání a znalost internetu
  • práce s informacemi (vyhledávání, ověřování, zpracování, prezentace...)
  • bezpečnost ve světě IT
  • vzdělávání s ohledem na aktuální trendy a budoucnost