Práce našich žáků - video

Zde na ukázku některá videa a animace od našich dětí:
Videa k Závěrečným ročníkovým pracím programu s rozšířenou výukou VT a In: