Třídy

Přejděte do sekce předmětu "Informatika" nebo "Informatika – rozšírená", ve které si zvolte svou svůj ročník studia.