Učebny


Zlepšování podmínek v oblasti informačních technologií se naše škola věnuje již od roku 2000, kdy jsme začínali s jednou učebnou výpočetní techniky vybavenou sedmi počítači.

Na hlavní budově jsou dvě učebny informatiky. Kromě těchto učeben má škola dále počítače ve Školním klubu a multifunkční učebnu.


První učebna je postavena na operačním systému Windows 10 Education. Vybudována byla původně v rámci projektu  INDOŠ a využíváme ji od roku 2002. V roce 2007 prošla modernizací a je dnes vybavena 19 žákovskými PC, síťovou tiskárnou, scanerem, projektorem. Učebna je připojena k internetu rychlostí 50 Mbps.Druhá učebna, je vybavena 20 žákovskými PC, projektorem, scanerem a síťovou tiskárnou. Tato učebna byla vybudována také díky projektu OSS Aliance. Učebnu jsme se rozhodli postavit na operačním systému GNU/Linux (distribuce - Lubuntu 14.04) s ohledem na vzrůstající zájem o tento operační systém a jeho pronikání do komerční i nekomerční sféry. I tato učebna je připojena na internet rychlostí 50 Mbps.Třetí prostor s počítači
byl vybudována ve ŠKOLNÍM KLUBU v roce 2010/2011. Nachází se v ní celkem 9 žákovských stanic s operačním systémem Lubuntu 14.04. Učebna je připojena k internetu rychlostí 50 Mbps.Kromě těchto učeben má škola dále ještě multifunkční učebnu, které je vybavena projektorem, interaktivní plochou (eBeam Edge). Počítač je připojen k internetu rychlostí 50 Mbps.


Další vybavení

Projektory a plátna v odborných učebnách, přenosný dataprojektor + plátno, digitální fotoaparáty + stativ, digitální videokamera, tablety, externí DVD vypalovačka, tiskárny (barevné i černobílé), kopírky (barevné i černobílé). Ve všech učebnách školy je umožněn přístup k internetu.

Tato zařízení žáci hojně využívají při své školní i mimoškolní práci.