Učitelé

Učitelé na I. stupni:
  • Bc. Jan Boudný
  • Mgr. Markéta Davídková
  • Ing. Alexandr Teršl
Učitelé na II. stupni: