O předmětuInformatika – rozšířená výuka
  je vyučována na naší škole u žáků druhého stupně ZŠ, kteří si vybrali výukový program s rozšířenou výukou Informatiky. V časové dotaci 2 hodin týdně v 6. a 7. třídě a od 8. třídy jsou to již 3 hodiny v týdnu. To tedy znamená 4 roky nadstandardní cílené výuky IT.

Výuka se zaměřuje především na:

 • praktické využití a použití IT v lidském životě a dalším sebevzdělávání
 • vzdělávání s ohledem na aktuální trendy a budoucnost
 • osvojení práce s počítačem, periferiemi a dalšími aktuálními IT technologiemi
 • širší orientace v aktuálních OS
 • širší orientace v dnes využívaném softwaru, jeho správná volba a použití pro co nejoptimálnější řešení konkrétních činnosti a problémů
 • široké využívání a znalost internetu
 • práce s informacemi (vyhledávání, třídění, ověřování, citace, zpracování, prezentace...)
 • bezpečnost ve světě IT
 • cílené vzdělávání s využitím IT (např. e-learning)
 • využití IT pro týmovou spolupráci
 • tvorba ročníkových prací jež prakticky ověřují osvojené dovednosti a znalosti, jež vrcholí rozsáhlou závěrečnou ročníkovou prací v 9. třídě a její obhajobou
 • cílená podpora talentů

Přihlášku ke studiu ve třídě s rozšířeným programem výuky Informatiky najdete zde.