Vyučující

Výpočetní techniku učí tito učitelé:

Mgr. Martin Lána
Mgr. Radek Špáta
Mgr. Markéta Davídková